środa, 27 kwietnia 2016

Wprawdzie głazy ogrodzenia te pochodzą z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasem mało fachowym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Wprawdzie kamienie sztachetki te pochodzą z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że nieraz mało wprawnym ślepiem z trudem je rozróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, łatwej obróbce oraz stosunkowo niskiej zapłacie. Występują w wielu rejonach Polski – piaskowiec najłatwiej wyszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i również w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub od razu ociosuje, rozparcelowuje na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz posyła do miejsca budowy balustrady PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak złączony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przekraczają 2mm wielkości. Kiedy spoiwem jest np. krzemionka, określamy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Oprócz podwaliny zlepiających występują tam też inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się zabarwienie kamieni na sztacheta PCV z Jasła na ogrodzenie i bramę ze sztachet, przybierają one wówczas wielorakie pigmenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie ułożone są w warstwy o przeróżnej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Spośród tak dużych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można też ciąć na sześciany o proporcjonalnych konturach, stosowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Można również je rozdzielać przy asyście specjalistycznych klinów a także dłut na małe, nieregularnych kształtów kawałki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne sztacheta plastykowe z Zielonej Góry wykorzystuje się też wapienie - skały aluwialne, powstałe z nagromadzonych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie muszli małż a także ślimaków.

Zazwyczaj są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz dodatkowo mniej trwałe. Wapienie pochodzące z archaicznych er geologicznych są twardsze, można je nawet polerować rekomendowane na plot PCV na plot i furtę ze sztachet. Nadają się jednak po największej części do wykorzystywania w środku budynku, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych prędko tracą połysk. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do urządzania ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bo są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru oraz naszych zamiłowań forma kamiennych płyt może być rozmaity – od łamanych, nierównych, aż po pionowo przyciętych prostokątów względnie kwadratów. Murki a także sztachety Winylowe z Mrągowa na plot i furtkę ze sztachetek wznosi się z kamieni różnego układu, zestawionych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. O ile płot powstaje z fragmentów o nieproporcjonalnych kształtach, trzeba je właściwie dobierać tzn. tak, tak aby postać każdego następnego scalał się z poprzedzającym. Żeby takie ogrodzenie było solidne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe szpary w środku można dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły albo pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać też do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych a także innych elementów tzw. małej architektury. Piaskowce użytkowane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do głazów mało odpornych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur w mgnieniu oka niszczeją i nabierają ciemnego koloru. Bez trudu przerastają też mchem oraz wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając powierzchnię ogrodzenia Poznań bądź rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie usiłujmy ścierać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi narzędziami np. drucianą szczotką, ponieważ na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Sprofilowane firmy myją kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak potrzebujemy, ażeby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz