środa, 25 maja 2016

Projekotwanie plotki plastikowe na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz szczególnych wypadków.

Projekotwanie balaski PCV na plot i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu oprócz kilku wypadków.

Ogrodzenia z plastyku na plot i furtę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ploty z plastyku na plot i furtkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu a także proponowany czas startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania sztachety PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ploty Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane ogrodzenia z plastyku na plot i bramkę ze sztachetekprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz